مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

اگر مهمان روی ، مهمان هر کسی مرو ، که حشمت را زیان دارد و چون بروی نیک (خیلی) گرسنه مرو و سخت سیر نیز مرو که اگر هیچ نخوری میزبان بیازارد و اگر به افراط خوری زشت باشد .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.