مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

اگر چاکران (خدمتکاران) تو خطایی بکنند ، درگذار (عفوکن) و پیش مهمان روی ترش مکن و با ایشان جنگ میاغاز (آغاز نکن) که این نیک است و آن بد ، و اگر چیزی تو را پسندیده نیاید ، بار دیگر چننا مفرمای کردن و این بار صبر کن .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.