مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

در مجلس اسپرغم (ریحان ، گیاه خوشبو و معطر) بسیار فرمای و مطربان خوش آواز استاد حاضر کن ، و تا نبیذ (شراب) خوش نبود نزد مهمان میار ، که خود مردمان همه روز نان بخورند  سماع (آواز) و شراب باید که خوش باشد ، تا اگر در خوان و کاسه تقصیری افتد ، آن عیب بدان پوشیده گردد .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.