مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

ما را به گیلان رسمی است نیک خوب که چون مهمان را به خوان (سفره) برند ، کوزه های آب خوردن در میان خوان بنهند و صاحب دعوت و کسان او از آنجا بروند و یک تن از دور بایستد از بهر کاسه نهادن ، تا چنان که خواهند به مراد خود نان بخورند ، و پس از دست شستن ، گلاب و عطر فرمای و چاکران و بندگان مهمان را نیک تعهد کن ، که نام نیک ایشان بیرون برند .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.