مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب دوازدهم (در مهمانی کردن و مهمان شدن)

از مهمان عذر مخواه که عذر خواستن کار بازاریان باشد . و هر ساعت مگو که « نان نیکو بخور و هیچ نمیخوری ، بجان تو که شرم مدار و من خود سزای تو چیزی نتوانم ساخت ، مگر که بار دیگر این ساخته شود » که این سخنان اهل همت نباشد ، این کسی گوید که سالها یک بار مهمانی کند . از چنین گفتارها ، آن مردم شرم زده گردند و چیزی نتواند خورد و نیم سیر از خوان (سفره) تو برخیزد .

 

(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.