مرجع بریده کتاب فارسی

ده سفرنامه

کریم خان یکی از سرداران مورد توجه نادرشاه بود و هنگام مرگش در شیراز و استان های جنوبی اقامت داشت. پس از یک کشمکش و جنگ و ستیز با رقیبانش سرانجام فرمانروایی کشور ایران را به خود اختصاص داد.
کریم خان به عنوان نایب السلطنه در حدود سی سال قدرت را در دست داشت و تحت عنوان «وکیل» یا نایب السلطنه بر ایران فرمانروایی می کرد و هیچ گاه عنوان شاهی را قبول نکرد و شیراز را مقر حکمرانی خود قرار داد و کمک های شایان و بی دریغی از مردم شیراز و اهالی جنوب دریافت داشت و سرانجام در سال ۱۷۹۹ در میان اندوه و تاثر عمومی در حالی که به او به دیده ی افتخار ایران نگاه می کردند درگذشت.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *