مرجع بریده کتاب فارسی

قابوسنامه – باب نهم (اندر ترتیب پیری و جوانی)

جهد کن تا پیر شدی به یک موضع قرار گیری ، که در پیری سفر کردن از خرد نیست ، خاصه کسی که توانا نباشد ، که پیری دشمن است و ناتوانی دشمن دیگر ، پس با دو دشمن سفر کردن نه از دانایی باشد .
اما به اضطرار اگر سفری افتد و از خانه ی خود دور افتی و ایزد تعالی در در آن سفر بر تو رحمت کند و در آن غربت و سفر نیکویی پدید آید بهتر از آن که در حضر بوده باشد ، هرگز آرزوی خانه مکن و همانجا که کار خود را بینی قرار گیر .


(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.