مرجع بریده کتاب فارسی

راه هنرمند

این باور را به ما آموخته اند که منفی گرایی واقع بینی است و مثبت گرایی عدم واقع بینی .

سوزان جیفرز

 

(این سطور از کتاب راه هنرمند اثر جولیا کامرون گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.