مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۲۶

(یادداشت – ۱۹ ژانویه ۱۹۱۴)

انزجار فراوان از مسخ . پایانش غیر قابل خواندن . تقریبا تا کُنه آن ناکامل . اگر در آن زمان سفر کاری مزاحمم نمیشد ، خیلی بهتر از آب در می آمد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.