مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۲۰

(گفتگو با گوستاو یانوش / ۱۹۲۰-۱۹۲۳)

کسی که قابلیت دیدن زیبایی را حفظ کند ، پیر نمی شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.