مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۱۹

(نامه به میله نا / بهار ۱۹۲۰)

عذاب جهنمی ای خواهد بود که آدم ناچار باشد با نگاهِ خریدارانه یک بار دیگر به بررسی زندگی اش بنشیند . در عین حال بدترین چیز نه مرئی بودنِ بی عملی های آشکار بلکه اعمالی است که روزگاری به نظرش خوب می آمد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.