مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۵

این داستان مثل یک زایمانِ درست و حسابی ، پوشیده از کثافت و مایعات لزج از من بیرون آمده است و فقط من ، آن دستی را دارم که می تواند تا درون تن رخنه کند و خود نیز مایل به این کار است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.