مرجع بریده کتاب فارسی

از نوشتن / فرانتس کافکا – بریده ۱

فکر می کنم در من چیزی روی می دهد که بسیار نزدیک به گفته ی شیلر مبنی بر تغییر ساخت احساسات در شخصیت است . به رغم تمام مقاومت درونم باید این را بنویسم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.