داستان و رمان خارجی

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

مرگ در زمانی روی داد که کم تر از همیشه انتظارش را داشت ؛ یعنی زمانی که تازه در یافته بود انسان زندگی نمی‌کند ، بلکه عمرش را به انتها میرساند .


این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین شده است .

1+
داستان و رمان خارجی

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

اگر مرگ با افتخار به سراغ کسی نیاید ، همان بهتر که با گاوها محشور شود تا با انسان های لعنتی !


این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

همه روزهای خوش دوران اقتدار و شکوه به این نمی ارزد که انسان در دوران سالخوردگی نتواند آن اقتدار را در اختیار داشته باشد و احساس آرامش کند .


این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

تهیدستان چنان بد اقبال هستند که اگر روزی قرار باشد فضولات انسانی واحد پول جهانی شود همگی بدون سوراخ مقعد به دنیا می‌آیند .


این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

پاییز پدرسالار – گابریل گارسیا مارکز

ژنرال زندانیان سیاسی را مورد عفو قرار داد و بازگشت همه فراریان و تبعیدیان را به تصویب رساند ، غیر از نویسندگان!

– آنها را هرگز عفو نمی کنم ! آنها تب دارند . همچون خروس هایی هستند که بال و پرشان می ریزد . به درد هیچ کاری نمی خورند . آنها بدتر از سیاستمداران و کشیشان هستند . فکرش را بکنید ، چه گرفتاری عظیمی می توانند درست کنند ! ولی دیگران بدون تبعیض و بدون توجه به رنگ پوستشان اجازه بازگشت دارند . بنابراین همه باید در بازسازی وطن شرکت داشته باشند .


این بریده کتاب از رمان «پاییز پدرسالار» اثر گابریل گارسیا مارکز ترجمه ی کیومرث پارسای گلچین شده است .

0