ادبیات غیر فارسی

مسخ – کافکا

صاحبکار در پاسخ حرفهای مادر گفت: «بله خانم محترم! به نظر من هم علتی به جز این نمی تواند داشته باشد. امیدوارم حالش وخیم نباشد یا اتفاقی ناگوار برای او نیافتاده باشد. البته لازم است خدمت شما عرض کنم که ما تاجرها، خوشبختانه یا متاسفانه مجبوریم به سبب موقعیت کاری، ناخوش احوالی های جزئی خود را نادیده بگیریم و بیشتر از سلامتی باید به فکر سود و زیان کارمان باشیم.


(این سطور توسط کرم کتاب از داستان کوتاه «مسخ» اثر کافکا گلچین شده است)

 

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

( یادداشت برای ماکس برود )

ماکس عزیز ، آخرین خواهش من : هر چیزی که در ماتَرَکَم ، (یعنی در کتابخانه ، کمد لباس ، میز تحریر توی خانه و اداره ، یا هر چه که به جایی برده شده و تو متوجهش شدی ) از یادداشت های روزانه ، دستنوشته ها ، نامه های خودم و دیگران ، نقاشی ها و غیره پیدا شد ، تمام و کمال و نخوانده بسوزان .
همین طور همه ی نوشته ها یا طرح هایی که نزد تو یا دیگران است و باید به نام من آنها را از ایشان بخواهی . دست کم از آنها بخواه نامه هایی را که به تو نمی دهند خودشان بسوزانند .

فرانتس کافکای تو


(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(یادداشت – ۲۵ فوریه ۱۹۱۱)

از امروز به بعد محکم به یادداشت های روزانه چسبیدن ! مرتب نوشتن ! تسلیم نشدن ! حتی اگر نجات هم در راه نباشد می خواهم هر لحظه شایستگی اش را داشته باشم .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(یادداشت – ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۱)

یک فایده ی نوشتن یادداشت روزانه این است که آدم با شفافیتی آرامش بخش از تغییراتی آگاهی می یابد که مدام در معرض آنها قرار دارد و طبیعتا به طور کلی به آنها باور دارد ، حدسشان می زند و به آنها معترف است ، اما ناخودآگاه همیشه وقتی منکرشان می شود که ایجاد امید یا آرامش توسط چنین اعترافی اهمیت می یابد .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(یادداشت – سپتامبر ۱۹۱۱)

آدمی که یادداشت روزانه ندارد ، در برابر یک دفتر یادداشت در موضعی نادرست قرار می گیرد .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(نامه به روبرت کلوپ شتوک – اواخر مارس ۱۹۱۳)

برای من «نوشتن» مهمترین چیز روی زمین است ، مثل اهمیت جنون برای یک دیوانه ، که اگر جنون را از او بگیرند دیوانه می شود .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(نامه به ماکس برود – اواخر ژوئیه ۱۹۱۲)

پسری ناتوان از ازدواج ، که نام پدر را زنده نگه نمی دارد ، بازنشسته در ۳۹ سالگی ، تنها سرگرمِ نوشتنی غریب که هدفی جز رستگاری یا مصیبت خودش ندارد .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(نامه به اوتلا – خواهرش – ۱۰ ژوئیه ۱۹۱۴)

جور دیگری غیر از آن که حرف می زنم می نویسم ، جور دیگری غیر از آن که حرف می زنم فکر می کنم ، جور دیگری غیر از آن که باید فکر کنم فکر می کنم و همین طور برو تا اعماق تاریکی .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(یادداشت – ۲۲ ژوئیه ۱۹۱۳)

حرف زدن (حتی اگر در مورد ادبیات باشد) حوصله ام را سر می برد ، حرف زدن هر چه را که بدان می اندیشم از من می گیرد ؛ «اهمیت» را ، «جدی بودن» را و «حقیقت» را .

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

از نوشتن

(نامه به فلیسه – ۲۶ ژوئن ۱۹۱۳)

برای نوشتنم نیاز به خلوت دارم ، نه مثل یک «معتکف» ، این کافی نیست ، مثل یک «مرده» !

 

(این سطور از کتاب «از نوشتن» اثر فرانتس کافکا گلچین شده است)

0