Tag: ژنو

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

تردیدی نمی‌توان داشت که این مرد روحانی ، این مرد حساس و هوشمند ، شخصاً از خون و خونریزی تنفر داشت و – چنان که خود اعتراف می‌کند – سنگ‌دلی و خشونت را تاب نمی‌آورد و هرگز نتوانسته بود حتی

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

کالوَن به مدد توانایی شگفت انگیزش در سازماندهی ، توانسته بود تمامی یک شهر ، تمامی یک سرزمین ، و هزاران هزار شهروند تا بدان روز آزادِ آن را به دستگاهی یک‌سره فرمانبردار تبدیل کند ، هر گونه استقلالی را

ادامه نوشته