Tag: نژادپرستی

روزهای برمه – جورج اورول

آقای مک‌گرگور از واژه «سیاهپوست» که در نظر هندیان بد است، ناراحت شد. او خودش نسبت به شرقیان هیچ پیشداوری‌ای نداشت و حتی با تمام وجود از آن‌ها خوشش می‌آمد. از نظر او اگر به آن‌ها آزادی نمی دادند، بهترین

ادامه نوشته