تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

در میان استعدادهای فوق العاده نادر شاه بیش از همه حافظه و هوش او قابل تحسین است که کارهایی که در یک لحظه دستور داده یا انجام گرفته است به خاطر دارد و تمام افسران ارشد خویش را که در قشون بی شمارش به خدمت اشتغال دارند به نام و نشان می شناسد و تمام خدمه و نوکران خاص خود را که زمانی در خدمت او بودند به یاد دارد و هر وقت بخواهد کسی را مجازات یا مورد التفات قرار دهد وی را به نام احضار می نماید.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

صفات و خصوصیات نادر شاه

در اردوگاه یا در سفر یا حضر حتی هنگامی که تنها باشد کسی را احضار می کند و با او به گفتگو و مذاکره می پردازد.
او شخصا حقوق و مواجب سربازانش را پرداخت می کند و اجازه نمی دهد افسران و مافوق به سربازان اجحاف و تعدی روا دارند.
او هر ماهه گزارشی از وضعیت عمومی اطراف و اکناف کشور دریافت می دارد و به طور دایم و مستمر با جاسوسان و خبرگیران شخصی خود در تمام استان های کشور در تماس و مکاتبه می باشد. در هر استان یک جاسوس ویژه به نام «همکلام» نزد استاندار یا حاکم دارد که او را مجبور می کند هر ماهه در حضور وی گزارشی از وضعیت حوزه حکمرانی خویش تهیه و بدون این که اجازه دخالت به او داده شود شخصا گزارش را به وسیله پیک مخصوصی به نزد شاه ارسال می نماید. این شخص از حاکم حقوق یا انعامی دریافت نمی دارد . حقوق و انعام یا احیانا مجازات او از طرف شاه تعیین می گردد .

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

صفات و خصوصیات نادر شاه

او در حد اعتدال و متعارف شراب مصرف می نماید و بی نهایت از مصاحبت و همنشینی زنها لذت می برد ولی بیش از اندازه خود را به این کار مشغول نمی نماید.
ساعاتی که در اندرون به سر می برد بسیار اندک است و به ندرت قبل از ساعت یازده یا دوازده شب به حرم می رود و درست راس ساعت پنج صبح نیز از حرم خارج و به کارهای روزمره می پردازد.
از تجمل پرستی بیزار است و اغلب در اجتماعات از مخده و ظروف غذاخوری ساده استفاده می کند و بعضی اوقات نیز از خوردن غذا امساک می ورزد و تنها با مقداری نخود برشته که همیشه در جیب دارد سد جوع می نماید.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

اندرزهای نادرشاه به محمد شاه گورکانی پس از مغلوب کردن او و فتح هند :
در اولین مرحله بایستی تمام امرایی را که از جنگ فرار کردند دستگیر و با توجه به مقام و منصب شان آنها را جریمه و مجازات نمایند و به هیچکدام از آنها اجازه داده نشود که قشون جداگانه ای برای خود داشته باشند ولی خود امپراطور بایستی شصت هزار سوار زبده در اختیار داشته باشد.
می بایست به شایستگی و لیاقت هر یک از امرا و طوایف وابسته به آنها وقوف کامل داشته باشید و به هیچکدام از افسران و سربازان اجازه ندهید که به تنبلی و تن بارگی عادت نمایند . هنگامی که احتیاج باشد دسته جاتی سوار زیر فرمان یک افسر شجاع و مورد اعتماد تشکیل سازمان دهید و پس از رفع ضرورت بلافاصله افواج را متفرق نمایید و هیچوقت اجازه ندهید یک فرمانده برای مدت طولانی در مقامش باقی بماند .

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+
تاریخ ایران پس از اسلام

ده سفرنامه

دوشنبه نوزدهم ذیحجه مردم هنوز با خانه سربلندخان رفت و آمد می کردند و نام خود را در دفاتر مربوط ثبت می کردند. در همین روز سید نیازخان را که یک شب قبل از قتل عام، چند تن از قزلباش ها را در خانه اش به قتل رسانید با شال خفه نمودند و همچنین شهسوارخان و ریحان که در همان شب مردم را به بلوا و آشوب تحریک می کردند به ترتیب اولی را گردن زدند و دومی را نیز دو شقه کردند.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

1+