ده سفرنامه

در میان استعدادهای فوق العاده نادر شاه بیش از همه حافظه و هوش او قابل تحسین است که کارهایی که در یک لحظه دستور داده یا انجام گرفته است به خاطر دارد و تمام افسران ارشد خویش را که در قشون بی شمارش به خدمت اشتغال دارند به نام و نشان می شناسد و تمام […]

ده سفرنامه

صفات و خصوصیات نادر شاه در اردوگاه یا در سفر یا حضر حتی هنگامی که تنها باشد کسی را احضار می کند و با او به گفتگو و مذاکره می پردازد. او شخصا حقوق و مواجب سربازانش را پرداخت می کند و اجازه نمی دهد افسران و مافوق به سربازان اجحاف و تعدی روا دارند. […]

ده سفرنامه

صفات و خصوصیات نادر شاه او در حد اعتدال و متعارف شراب مصرف می نماید و بی نهایت از مصاحبت و همنشینی زنها لذت می برد ولی بیش از اندازه خود را به این کار مشغول نمی نماید. ساعاتی که در اندرون به سر می برد بسیار اندک است و به ندرت قبل از ساعت […]

ده سفرنامه

اندرزهای نادرشاه به محمد شاه گورکانی پس از مغلوب کردن او و فتح هند : در اولین مرحله بایستی تمام امرایی را که از جنگ فرار کردند دستگیر و با توجه به مقام و منصب شان آنها را جریمه و مجازات نمایند و به هیچکدام از آنها اجازه داده نشود که قشون جداگانه ای برای […]

ده سفرنامه

دوشنبه نوزدهم ذیحجه مردم هنوز با خانه سربلندخان رفت و آمد می کردند و نام خود را در دفاتر مربوط ثبت می کردند. در همین روز سید نیازخان را که یک شب قبل از قتل عام، چند تن از قزلباش ها را در خانه اش به قتل رسانید با شال خفه نمودند و همچنین شهسوارخان […]