روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

بیشعوری ربطی به سواد ندارد ، به رفتار آدم ربط دارد. حتی بعضی از بیشعور ترین افراد کسانی اند که متخصص محسوب می‌شوند و دیگران را راهنمایی می‌کنند.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

 اگر همسرتان به گونه‌ای است که خوشی ها را تحمل نمی‌کند و اصرار به دعوا و مرافعه دارد در این صورت با یک بیشعور معمولی ازدواج نکرده اید بلکه با یک بیشعور تمام عیار ازدواج کرده اید . در چنین موقعیتی راه حل آن است که به او کمک کنید تا راه هایی برای تخلیه مازاد خشم و عصبانیت خود پیدا کند . تشویقش کنید که به کلاسهای آموزش جنگ چریکی و دفاع شخصی برود ، خودتان هم حتما کاراته یاد بگیرید.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

به خاطر داشته باشید که دوستان واقعی برای دوستی قانون نمی گذارند ، اما حد و مرز معقولی قایل می شوند . این که یک ماه اتومبیل تان را به کسی قرض بدا به کسی قرض بدهید عاقلانه نیست مگر آن که در هنگام برگرداندن، کرایه آن را بپردازد و باکش را هم پر بنزین کرده باشد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

1+
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

یک بیشعور هرگز برای چیزی در صف نمی ایستد و همیشه راهی برای جا زدن خود در آن پیدا می‌کند.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

بیشعورها می‌توانند از دیگران سوء استفاده کنند اما کسی نمی تواند از آنها سوء استفاده کند مگر یک بیشعور بزرگتر.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

1+
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

میزان اعتماد به نفس بیشعورها غیر قابل تصور است . اگر ملکه انگلستان از زندانی بازدید کند و در این میان به سلول یک بیشعور نزدیک شود ، او مطمئن خواهد شد که ملکه شخصا به دیدارش آمده و از زیارتش بسیار خوشوقت میشود.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

آدم بیشعور به کارهایش به این صورت می رسد که یکی دیگر را پیدا می‌کند تا به کارهایش رسیدگی کند، اما وقتی که آن شخص بالاخره از سواری دادن به او خودداری کند ، با سر به زمین میخورد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

بیشتر افراد خودشان هم از بیشعوری بدشان نمی آید . یک دلیل ساده گرایش آدمها به بیشعوری این است که با بیشعوری زودتر می توان به هدف و منظور رسید . مثلا بیشتر خبرنگاران جوان در ابتدای کارشان مثل آدم های محجوب رفتار می کنند اما همین که به عنوان خبرنگار تلویزیونی مشهور شدند ، به صد نفر تنه می زنند و پنجاه نفر را زیر دست و پا می گیرند تا اولین کسی باشند که گزارش می‌کند . این گونه است که بی شعور جدیدی به وجود می آید.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

آیا واقعا بیشعوری مرض است ؟ پاسخ من به این پرسش یک «بله» قاطع و بلند است . بیشعوری مرضِ وقاحت و سوءاستفاده از دیگران است. آدم بیشعور نمی‌تواند به دیگران گیر ندهد . انگار اگر دست از اشکال گیری بردارد یا دیگران را تحقیر نکند جانش در می آید.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

دیگران اعتراض می‌کنند که کلمه بیشعور واژه عامیانه نسبتاً جدیدی است که فقط برای تحقیر و استهزا به کار می رود و به همین دلیل درست نیست که به عنوان اصطلاح پزشکی به کار رود ، چون ممکن است باعث جریحه دار شدن احساسات بیماران شود . روشن است که این جماعت چیز زیادی درباره بیشعوری نمی دانند و این واقعیت را که بیشعورها هیچگونه احساسات ندارند در نظر نمی‌گیرند . به عبارت دیگر احساسات یک آدم بیشعور تا زمانی که او در مسیر درمان و بهبودی قرار نگیرد اصولا غیرقابل جریحه دار شدن است.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است)

0