داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

من معتقدم زیبایی تو نگاه آدما پنهون شده . وقتی شوهرم بهم میگه من زیبا هستم باورم میشه که زن زیبایی هستم ، چون شوهرم نگاه زیبایی داره .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز- جوجو مویز

انجام کار اشتباه فقط برای اولین بار سخته ، بعدش دیگه عادی میشه .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

اصلاً مهم نیست که چی تنت می‌کنی عزیزم . فقط حواست باشه که لباس زیرت خوب باشه . آخر سر فقط لباس زیره که اهمیت داره .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

برای مردها راحت تره که اتم ها رو بشکافن و کشورها رو غارت کنن ، تا این که سر در بیارن تو سر یه زن چی میگذره .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

برای چیزی که دوست داریم می تونیم قوانین رو زیر پا بذاریم .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

1+
داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

برو بیرون تو تراس و ده دقیقه به آسمون نگاه کن و به خودت یادآوری کن که همه ی ما سرانجام وجودی بیهوده و بی‌معنی داریم و سیاره کوچیکمون بالاخره یه روز تو یه گودال سیاه فرومیره و هیچ‌کس نمیتونه نجات پیدا کنه .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

0
داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

 بعضی وقتا گذشته ی یه نقاشی ، فقط درباره خود اون نقاشی نیست . درباره ی گذشته ی خونواده ی اون نقاش هم هست ، با همه ی خطاها و رازهاشون .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

1+