Tag: خدمتکار

روزهای برمه – جورج اورول

یقین دارم که زن‌ها تمام شب را برای پیدا کردن روشهای تازه برای آزار و اذیت خدمتکاران بیدار می‌مانند. این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است . 0

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

ده سال خدمتکار یک ارباب مجرد بودن از یک هفته سر کردن با نق نق های زنِ ارباب بهتر است . این بریده کتاب از رمان «روزهای برمه» اثر جورج اورول ترجمه زهره روشنگر گلچین شده است . 0

ادامه نوشته