Tag: جنگ

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

همواره در جنگ‌ها ، صلح‌جویانِ جبهه ی خودی از رزم آورترین مردان جبهه ی دشمن ، خطرناک‌ترند . این بریده کتاب از کتاب «وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب» اثر اشتفان تسوایگ و ترجمه سیروس آریان پور گلچین شده است

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

در نبردهای معنوی ، زبده ترین جنگاوران ، آنان نیستند که شتاب‌ناک و هیجان‌زده به عرصه نبرد پای می نهند . بلکه آنانند که روحیه‌ای آشتی جو دارند و در جنگ آوردن بسیار درنگ کارند و عزم نبرد در دلشان

ادامه نوشته