Tag: تبعید

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

مردی ورق بازی کرده است ، ورق را بر گردنش می آویزند و در برابر چشم همه او را نکوهش می‌کنند . دیگری در خیابان به صدای بلند آواز خوانده است ، دستور می‌دهند که به بیرون شهر برود و

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

مهاجرت ، زندان ، تبعید، انقلاب‌های جهان را هرگز زیان نمی‌رساند . بلکه همواره به کار ایشان سود می‌رساند و بر مردم‌پسندی‌شان می افزاید . شهید می باید بوَد تا توده کسی را چون بت بپرستند . این بریده کتاب

ادامه نوشته