Tag: ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

آخ … چقدر دور میدان چرخیدن خوب است چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است چقدر باغ ملی رفتن خوب است چقدر مزه ی پپسی خوب است چقدر سینمای فردین خوب است و من چقدر از همه ی چیزهای خوب

ادامه نوشته

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

من خواب دیده ام که کسی می آید من خواب یک ستاره ی قرمز دیده ام و پلک چشمم می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم من خواب آن ستاره ی قرمز

ادامه نوشته

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

مادر تمام زندگی اش سجاده ایست گسترده در آستان وحشت دوزخ مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای پای معصیتی می گردد   (این سطور از مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده

ادامه نوشته

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را آیا زمین که زیر پای تو می لرزد تنهاتر از تو نیست؟   (این سطور از مجموعه شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است) +1

ادامه نوشته