شعر فارسی

اسیر

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست
تا که کام او ز عشق خود روا کنم
لعنت خدا به من اگر به جز جفا
زین سپس به عاشقان باوفا کنم

 

(این سطور از مجموعه شعر «اسیر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

اسیر

آری این منم که در دل سکوت شب
نامه های عاشقانه پاره می کنم
ای ستاره ها اگر به من مدد کنید
دامن از غمش پر از ستاره می کنم

 

(این سطور از مجموعه شعر «اسیر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

اسیر

تو را افسون چشمانم ز ره برده است و می دانم
که سر تا پا به سوز خواهشی بیمار می سوزی
دروغ است این اگر، پس آن دو چشم رازگویت را
چرا هر لحظه بر چشم من دیوانه می دوزی

 

(این سطور از مجموعه شعر «اسیر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0
شعر فارسی

اسیر

با آن که رفته ای و مرا برده ای ز یاد
می خواهمت هنوز و به جان دوست دارمت
ای مرد ،‌ ای فریب مجسم بیا که باز
بر سینه ی پر آتش خود می فشارمت

 

(این سطور از مجموعه شعر «اسیر» اثر فروغ فرخزاد گلچین شده است)

0