انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

اغلب در اندیشه ام که چگونه است که هر انسانی به خود بیش از دیگران عشق می ورزد ، اما همزمان برای نظرات خود کمتر از نظرات دیگران ارزش قائل می شود . (نقل از کتاب تأملات – مارکوس اورلیوس ) این بریده کتاب از «انسان موجودی یکروزه» اثر اروین یالوم ترجمه نازی اکبری گلچین […]

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

زمانی که بچه بودم ، در نیویورک ، مادر بزرگم پولاشو جمع می کرد که هر تابستون منو به اردوی تابستونی در آدیراندکس بفرسته . بیشتر ماها برای دو ماه می‌رفتیم اما بعضی‌ها هم یک ماه می موندن . یادم میاد اواخر ماه اول ، من از اونایی که زودتر اردو رو ترک می‌کردن فاصله […]

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

پدرم یک ماتریالیست بود – فکر کنم مثل اکثر پزشکان . از دید اون وقتی مغز از بین می‌رفت ، ذهن هم می‌رفت و همراهش هوشیاری ، قوه دراکه و همه چیز . به سادگی میشه گفت مرگ نوعی خاموشیه . این بریده کتاب از «انسان موجودی یکروزه» اثر اروین یالوم ترجمه نازی اکبری گلچین […]

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

همیشه دفع کردن اونچه از بیرون به آدم گفته میشه راحت تره تا اونچه از عمق درونمون سر بیرون می‌آره . این بریده کتاب از «انسان موجودی یکروزه» اثر اروین یالوم ترجمه نازی اکبری گلچین شده است .

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

واقعیت اون چیزی نیست که وجود داره ، بلکه چیزیه که هر یک از ما به شکلی میسازیم یا جعل کنیم . این بریده کتاب از «انسان موجودی یکروزه» اثر اروین یالوم ترجمه نازی اکبری گلچین شده است .