فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

 پاسکال : تمام بدبختی بشر ناشی از عدم قابلیت تنها ماندن در اتاقش است .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

1+
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

این که می تونم اینطور از تو متنفر باشم لذتبخشه ، منو مطمئن می‌کنه که تو تحملشو داری ، که میتونم بهت بگم برو گمشو و تو هم چیزی به طرفم پرت می کنی و سر جات میمونی .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

1+
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

یکی از دردسرهای عشق این است که، دست کم برای مدتی، این خطر را دارد که به طور جدی خوشبختمان کند .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

1+
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

این تصور که ، کسی که امروز حاضری جانت را برایش بدهی ، چند ماه بعد برای ندیدنش راهت را در خیابان کج می کنی، انزجار برانگیز است .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

0
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

 استاندال : انسان می تواند در تنهایی همه چیز به دست آورد ، الا شخصیت .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

1+
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

عشق دوجانبه هرچقدر هم که لذتبخش باشد ، باز هیچ چیز جای نفرت مشترک را پر نمیکند .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

0
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

توهم ها به خودی خود زیان آور نیستند ، فقط وقتی آزار میدهند که در باور به آنها تنها باشیم ، و زمانی که نتوانیم حال و هوایی به وجود بیاوریم که آن را حفظ کنیم .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

0
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

 جورج اورول : در چهل سالگی هر کسی دارای چهره ای است که لیاقتش را دارد .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

0
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

 لا روشفوکو نویسنده فرانسوی : برخی افراد ، اگر درباره عشق چیزی نشنیده بودند هرگز عاشق نمی شدند .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

0
فلسفه و منطق

جستارهایی در باب عشق – آلن دوباتن

سیاست توام با عشق ، تاریخ ننگین اش را با انقلاب فرانسه آغاز کرد ، زمانی که اعلام داشت دولت فقط بر مردم حکومت نمی کند بلکه به آنها عشق می ورزد ، و مردم یا متقابلا همین احساس را خواهند داشت یا با گیوتین طرف هستند .


این بریده کتاب از «جستارهایی در باب عشق» اثر آلن دوباتن ، ترجمه گلی امامی گلچین شده .

0