قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 در رژیم توتالیتر سکوت دیگر علامت رضا به شمار نمی آید و فرد باید هواداری خود را از رژیم به شیوه ای مثبت بیان کند.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

رژیم نازی برای برانداختن نظام دموکراسی ، نخست از راه‌های قانونی سود جست . در بیشتر قانون‌های اساسی کشورها راه فراری برای دیکتاتورها وجود دارد و آن حالت فوق‌العاده یا اضطراری است که معمولا برای زمان جنگ پیش بینی شده است . حتی مواد معمولی قانون را نیز می توان به شیوه های گوناگون تفسیر کرد . ماده ۴۸ قانون اساسی وایمار حاوی این نکته بود که وزارت کشور نظارت عالی بر اجرای نظم و قانون را در سراسر کشور به عهده دارد . هیتلر با استفاده از این ماده در ایالات ، کمیته های اجرایی تشکیل داد که عملاً ماهیت فدرال دولت را از میان برد و تمرکز به وجود آورد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 فاشیسم را باید شبه انقلاب خواند که کوشید با ارائه منزلی انقلابی ، توده ها را به سوی خود بکشاند و در این راه موفقیت های قابل توجهی وجهی ین راه موفقیت های قابل توجهی هم کسب کرد. می بایست توده ها را متقاعد می کردند که این انقلاب از آن ایشانایشانقلاب از آن ایشانقاعد می کردند که این انقلاب از آن ایشانایشانقلاب از آن ایشان و به نفع ایشان و در جهت مصالح ایشان برپا گشته است. توان انقلابی را برای برپا کردن شبه انقلاب جایگزین انقلاب واقعی به کار گرفتند . برای تهییج احساسات توده‌ها شعارهای انقلابی سر می‌دادند ؛ که به تعبیر «سورل» این شعارها اسطوره‌هایی بیش نبودند ؛ نقش هایی که تصویر یک جامعه ایده‌آل را عرضه می کرد و احساسات عمومی را به سوی خود جلب می کرد. اگرچه به خصوص در آلمان ، این امید برانگیخته شد که قدرت مالکیت سرمایه داری در هم شکسته می‌شود و نیاز توده‌های محروم برآورده می شود، دیری نپایید که همه چیز نقش بر آب شد . بعد از آنکه نازی ها قدرت را قبضه کردندکردند را قبضه کردند ، آنانی که در رویای «انقلاب دوم» بودند که در پی انقلاب اول برپا می‌شود ، در شب معروف به «شب چاقوهای دراز» در ژوئن ۱۹۳۴ قلع و قمع شدند و شعارهای به ظاهر انقلابی نیز خاموش شد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

بحران های اجتماعی-اقتصادی را باید یکی از مهمترین علل پیدایش و پایه جنبش های فاشیستی دانست. این بحران ها موجب شدند تا در میان قشرهای وسیعی از مردم نوعی احساس عدم امنیت اجتماعی و احساس خطر شدید پدید آید و اعتماد به دموکراسی لیبرال و احزاب آن متزلزل گردد. چگونگی تکامل فاشیسم آلمان به خوبی نمایانگر رابطه بین بحران های اجتماعی-اقتصادی و پا گرفتن جنبش فاشیستی می‌باشد. فاشیسم آلمان -صرف نظر از هواخواهان  دائمی اش که عبارت بودند از افسران و سربازان اخراجی ارتش و ناسیونالیست‌های افراطی ماجراجو- برای اولین بار در دوران تورم اقتصادی سال های ۲۳-۱۹۲۲ توانست هواخواهان فراوانی جذب کند . این پیروزی حتی مشوق آن بود که در نوامبر ۱۹۲۳ اقدام به کودتا بنمایند. طی دوران رونق اقتصادی سالهای ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۸ فاشیسم تا حد یک فرقه کوچک تحلیل رفت ولی دستگاه حزبی و تشکیلاتی خود با هواداران دائمی اش را حفظ کرد تا در موقع مناسب بتواند بار دیگر توده مردم را به سوی خود جلب نماید . حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان که در سال ۱۹۲۸ فقط ۲.۶ درصد آرا را در انتخابات به دست آورد ، پس از بروز بحران اقتصادی جهانی توانست به میزان قابل توجهی آرای خود را افزایش دهد . در سال ۱۹۳۰ تعداد آرای آن به ۱۸.۳۰ درصد و در ژوییه ۱۹۳۲ در نقطه اوج بحران اقتصادی جهان به ۳۷.۳ درصد افزایش یافت .


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 اسوالد اشپنگلر فیلسوف ، تاریخ‌دان و اندیشمند سیاسی آلمانی که تمایل به فاشیسم داشت :« توده مردم نمی تواند بر خودش حکومت کند همانطور که هیچ ارتشی هم نمی‌تواند خودش را رهبری کند ، باید بر آن حکومت کرد . تا هنگامی که ملتی دارای غرایز و احساسات سالم است میل دارد که بر آن حکومت کنند.»


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

1+
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

نازیسم آلمان وارث میلیتاریسم پروس بود که از دوران بیسمارک بر سیاست داخلی و خارجی این کشور سایه افکنده بود و وحدت آلمان نیز با محوریت و مرکزیت میلیتاریسم پروس عملی گردید . فاشیسم شاید در میان ایدئولوژی های سیاسی از این حیث که جنگ را به خودی خود نیک می داند بی نظیر باشد . «هیتلر جنگ را یک قانون تغییرناپذیر کل حیات می دانست و موسولینی نیز گفته بود که نه به امکان صلح پایدار اعتقاد دارد نه به سودمندی آن ؛ صلح فرض زیانمندی است.»


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

1+
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 کتاب «شالوده های قرن نوزدهم» چمبرلین را به منزله انجیل نازیها نامیده اند و او به شالوده گذار معنوی رایش سوم نیز معروف بود.
چمبرلین والاترین نژاد را ، در قالب «توتن ها» توصیف کرد که آشکارا به معنای  اقوام ژرمن بود . وی تمامی پیشرفت فرهنگ بشری را به شیوه زندگی ژرمنی نسبت داد در حالی که یهودیان را به لحاظ جسمی، روحی و اخلاقی منحط توصیف نمود. چمبرلین تاریخ را به عنوان رویارویی توتن ها و یهودیان عرضه کرد و بدین سان زمینه را برای تئوری نژادی نازی ها که یهودیان را به مثابه یک سپر بلای عمومی برای تمامی بدبختی های آلمان قلمداد می‌کردند ، فراهم کرد. نازی ها یهودیان را مسئول شکست آلمان در سال ۱۹۱۸ می دانستند و آنان را مسبب تحقیر آلمان در کنفرانس صلح ورسای قلمداد کردند. به نظر نازی ها یهودیان  در پشت سر قدرت مالی بانک ها و موسسات بزرگ اقتصادی قرار داشتند که طبقه متوسط فقیر را به بردگی کشانده بود ، و نیز محرک جنبش های کارگری و کمونیستی بودند . هیتلر عقیده داشت که یهودیان مسئولیت یک توطئه بین المللی کاپیتالیستی و کمونیستی را برعهده دارند ، و هدف اولیه این توطئه همانا تضعیف و فروپاشی ملت آلمان است . وی بخش هایی از کتاب خود را به موضوع توسعه و همکاری مارکسیست ها و یهودی ها علیه آلمان و تمدن بشری اختصاص داده است.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

فاشیسم یا فاشیزم از لفظ ایتالیایی Fascio به معنی «دسته و مجموعه» گرفته شده است . ریشه لاتینی آن Fascis به معنی «دسته ای از چوب های به هم بسته شده» میباشد و اصطلاحاً به «تبری که دور دسته آن میله هایی در امتداد دسته می بستند» گفته شده که یکی از نمادهای حکومتی در رم باستان بود و بعد نماد حزب فاشیست ایتالیا شد. در قرن نوزدهم واژه Fascio را در ایتالیا در مورد گروه های انقلابی به کار می بردند و در سال ۱۹۱۹ موسولینی گروه «مبارزان فاشیسم» را در میلان ایتالیا سازماندهی نمود که در آغاز چپگرا بودند.  موسولینی تا سال ۱۹۱۴ یکی از اعضای فعال حزب سوسیالیست به شمار می‌رفت و سردبیر روزنامه سوسیالیستی آوانتو بود. وی در مقابل سوسیالیست های اصلاح طلب و صلح جو از عمل مستقیم و سندیکالیسم انقلابی حمایت می کرد و از همین رو از حزب اخراج شد . در طی سالهای جنگ جهانی اول ضدیت او با سوسیالیسم شدت گرفت و به جای آن از ناسیونالیسم افراطی و تهاجمی حمایت کرد . «فاشیسم به مفهوم دقیق کلمه به جنبش موسولینی در ایتالیا اطلاق می شود که در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵ قدرت سیاسی را در دست داشت. حتی برخی از نویسندگان توصیف نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا را به رغم شباهت های بسیار اساسی میان آنها و فاشیسم ایتالیا به عنوان رژیم‌های فاشیستی روا نمی دانند .»
نازیسم برگرفته از کلمه نازی و علامت اختصاری «حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان» میباشد که در سال ۱۹۲۰ در مونیخ تاسیس شد و بعدها حزب نازی نامیده شد . دکترین و اصول نظری این حزب آمیخته ای از فاشیسم ایتالیا ، عقاید ناسیونالیستی قدیم آلمان و نظریه های نژادی و سنت میلیتاریسم پروسی بود . برنامه این نهضت ایجاد یک آلمان مقتدر میلیتاریست بود که مرزهای خود را گسترش دهد و ملل آلمانی‌زبان را متحد نماید. روش حکومتی آن خشن ترین نوع دیکتاتوری و توتالیتاریسم و استفاده شدید از تبلیغات و اعمال زور بود.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

هیتلر پنج روز بعد از به دست گرفتن رهبری حزب ، سازمان ورزش و ژیمناستیک را بنیان نهاد و اعضای آنرا که اغلب از جوانان ناسیونالیست پرشور بودند مامور حفظ نظم در داخل و اطراف اجتماعات حزبی نمود. این نخستین پایه و اساس گروه شبه نظامی پیراهن قهوه ای ها یا گروه ضربت است که به اختصار SA خوانده می شدند ؛ و نخستین درگیری این گروه با مارکسیست ها در چهارم نوامبر ۱۹۲۱ اتفاق افتاد که آنها مانع از به هم خوردن میتینگ و سخنرانی هیتلر شدند و مخالفان را از محل سخنرانی و اجتماع حزبی بیرون راندند . همان شب هیتلر افراد گروه انتظامات را که در راس آن یک افسر جوان هوانورد به نام رودولف هس قرار داشت گرد آورد و شجاعت و شهامت آنها را ستود و بعد اعلام کرد که سازمان ورزش و ژیمناستیک از این پس به نام گروه ضربت نامیده خواهد شد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 برای هیتلر و تقریباً همه آلمانی ها شکست نظامی آلمان فاجعه ای مهیب و عظیم بود . هیتلر و همفکران او معتقد بودند که ارتش آلمان در میدان جنگ  شکست نخورده ، بلکه خائنان داخلی از پشت به او خنجر زده اند.
بدین سان هیتلر و بسیاری از مردم آلمان رفته رفته به افسانه خنجر زدن از پشت عقیده‌ی تعصب آمیز یافتند ؛ عقیده ای که بیش از هر چیز دیگر پایه‌های جمهوری وایمار را فرو خورد و راه را برای پیروزی نهایی هیتلر هموار ساخت.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0