Tag: آزادی

روزهای برمه – جورج اورول

در جاهایی که سفیدپوست‌ها در حکم چرخ‌دنده‌های استبداد و خودرایی هستند، دوستی و مهر دوامی ندارد. در ذهن آدم‌هایش آزادی بیان راهی نمی‌یابد. هر آزادی دیگری مجاز است. تو آزادی که میگساری و تنبلی کنی و ترسو و جبون، نمّام

ادامه نوشته

روزهای برمه – جورج اورول

آقای مک‌گرگور از واژه «سیاهپوست» که در نظر هندیان بد است، ناراحت شد. او خودش نسبت به شرقیان هیچ پیشداوری‌ای نداشت و حتی با تمام وجود از آن‌ها خوشش می‌آمد. از نظر او اگر به آن‌ها آزادی نمی دادند، بهترین

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

آدمی در شگفت می‌ماند که چگونه شهری خوگرفته به مردم‌سالاری ، که سالیان دراز در آزادی بی‌مانند زیسته است به چنین خودکامگی «ساوونارولا»واری تن بسپارد و دم برنیاورد و مردمانی خونگرم و سرزنده ، این‌گونه نابودی نشاط و شادمانگی زندگی

ادامه نوشته

وجدان بیدار ؛ تسامح یا تعصب

هیچ ملتی و هیچ فرد خردورزی نمی‌تواند از لزوم مرزبندی دائم بین آزادی و قدرت تن بزند . زیرا آزادی بدون قدرت (اتوریته) ناممکن است (چون بدون آن به هرج و مرج کشیده می شود) و قدرت بدون آزادی نیز

ادامه نوشته