Category: روانشناسی

هنر عشق ورزیدن – اریک فروم

همان طور که پرهیز از گفتگوهای بیهوده ضروری است ، پرهیز از مصاحب فرومایه نیز مهم است . این بریده کتاب از «هنر عشق ورزیدن» اثر اریک فروم ترجمه پوری سلطانی گلچین شده است . +1

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن – اریک فروم

اگر بزرگسالان قادر بودند بردباری و تمرکز کودک را در مورد چیزهایی که برایش مهم است داشته باشند ، چه بسا چیزها که می توانستند به دست بیاورند . این بریده کتاب از «هنر عشق ورزیدن» اثر اریک فروم ترجمه پوری سلطانی

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن – اریک فروم

هدف غایی دین اعتقاد صحیح نیست ، بلکه عمل صحیح است . این بریده کتاب از «هنر عشق ورزیدن» اثر اریک فروم ترجمه پوری سلطانی گلچین شده است . 0

ادامه نوشته

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

اغلب در اندیشه ام که چگونه است که هر انسانی به خود بیش از دیگران عشق می ورزد ، اما همزمان برای نظرات خود کمتر از نظرات دیگران ارزش قائل می شود . (نقل از کتاب تأملات – مارکوس اورلیوس

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن – اریک فروم

برای بیشتر بچه ها ، قبل از هشت سالگی و نیمی از آنها تا ده سالگی تنها مشکل تقریبا این است که دوستشان بدارند – دوستشان بدارند برای آنچه هستند . خود کودک تا این سن هنوز دوست ندارد ؛

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن – اریک فروم

عشق فعال بودن است ، نه فعل پذیری ؛ «پایداری» است نه «اسارت» . به طور کلی خصیصه فعال عشق را می توان چنین بیان کرد که عشق در درجه اول نثار کردن است نه گرفتن . این بریده کتاب

ادامه نوشته

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

زمانی که بچه بودم ، در نیویورک ، مادر بزرگم پولاشو جمع می کرد که هر تابستون منو به اردوی تابستونی در آدیراندکس بفرسته . بیشتر ماها برای دو ماه می‌رفتیم اما بعضی‌ها هم یک ماه می موندن . یادم

ادامه نوشته

هنر عشق ورزیدن – اریک فروم

شخص مازوخیست ، برای فرار از احساس تحمل‌ناپذیر دوری و تنهایی ، خود را جزئی از وجود شخص دیگر می کند ، شخصی که او را راهنمایی می کند و محفوظ می‌دارد ، شخصی که برای او در حکم زندگی

ادامه نوشته

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

پدرم یک ماتریالیست بود – فکر کنم مثل اکثر پزشکان . از دید اون وقتی مغز از بین می‌رفت ، ذهن هم می‌رفت و همراهش هوشیاری ، قوه دراکه و همه چیز . به سادگی میشه گفت مرگ نوعی خاموشیه

ادامه نوشته

انسان موجودی یکروزه – اروین یالوم

همیشه دفع کردن اونچه از بیرون به آدم گفته میشه راحت تره تا اونچه از عمق درونمون سر بیرون می‌آره . این بریده کتاب از «انسان موجودی یکروزه» اثر اروین یالوم ترجمه نازی اکبری گلچین شده است . 0

ادامه نوشته