۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

هیتلر پنج روز بعد از به دست گرفتن رهبری حزب ، سازمان ورزش و ژیمناستیک را بنیان نهاد و اعضای آنرا که اغلب از جوانان ناسیونالیست پرشور بودند مامور حفظ نظم در داخل و اطراف اجتماعات حزبی نمود. این نخستین پایه و اساس گروه شبه نظامی پیراهن قهوه ای ها یا گروه ضربت است که به اختصار SA خوانده می شدند ؛ و نخستین درگیری این گروه با مارکسیست ها در چهارم نوامبر ۱۹۲۱ اتفاق افتاد که آنها مانع از به هم خوردن میتینگ و سخنرانی هیتلر شدند و مخالفان را از محل سخنرانی و اجتماع حزبی بیرون راندند . همان شب هیتلر افراد گروه انتظامات را که در راس آن یک افسر جوان هوانورد به نام رودولف هس قرار داشت گرد آورد و شجاعت و شهامت آنها را ستود و بعد اعلام کرد که سازمان ورزش و ژیمناستیک از این پس به نام گروه ضربت نامیده خواهد شد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 برای هیتلر و تقریباً همه آلمانی ها شکست نظامی آلمان فاجعه ای مهیب و عظیم بود . هیتلر و همفکران او معتقد بودند که ارتش آلمان در میدان جنگ  شکست نخورده ، بلکه خائنان داخلی از پشت به او خنجر زده اند.
بدین سان هیتلر و بسیاری از مردم آلمان رفته رفته به افسانه خنجر زدن از پشت عقیده‌ی تعصب آمیز یافتند ؛ عقیده ای که بیش از هر چیز دیگر پایه‌های جمهوری وایمار را فرو خورد و راه را برای پیروزی نهایی هیتلر هموار ساخت.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

ویلیام شایرر می نویسد : «هیتلر جوان با آنکه از شرکت عملی در فعالیت‌های حزبی اتریش دوری می جست ، لیکن همان هنگام به تمرین سخنوری می پرداخت . او برای ساکنان نوانخانه ها و مراکز خیریه های وین نطق می کرد . قدرت بیان او رفته رفته به استعداد او بدل شد ؛ استعدادی که در فاصله دو جنگ جهانی ، بیش از دیگر استعداد های او نیرو گرفت و به پیروزی حیرت انگیز وی یاری بسیار نمود . او به هنگام سخن گفتن تن صدایش را بلند و بلندتر می کرد و دستهای خود را متناسب با جملات تکان می‌داد و بر روی میز خطابه می کوبید و از نظر روانی شنوندگان را به هیجان و ابراز احساسات وادار می ساخت . خیلی ها پس از یکی دو بار  شنیدن سخنرانی های هیتلر با فریادهای «هایل هیتلر» به صورت رهرو جان نثار جان او در می آمدند .
هیتلر به نفوذ عقاید خود از طریق نوشته اعتقاد چندانی نداشت و نطق های پرشور را موثرتر می‌دانست و به نحو خستگی ناپذیری با فعالیت شخصی خود به اشاعه ایده‌های کتاب «نبرد من» می‌پرداخت و مضامین آن را در نطق هایش پیوسته مطرح می‌کرد و بسط می داد . او شنیده بود که مارکسیست ها این روش را در مورد متون مارکسیستی به کار بسته اند.
هیتلر از طریق سخن پردازی های خود به جاه و مقام دست یافت . او برخلاف دیگر رهبران انقلابی یک ماجراجوی سیاسی منزوی بدون هیچ مکتب فکری سیاسی مهمی بود .


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 کلاوسونیز ژنرال معروف پروسی گفته است : «جنگ ادامه سیاست است از راه های دیگر» و یک روزنامه آلمانی به ریشخند نوشت : «جمهوری ادامه امپراتوری است با افراد دیگر!»


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 تحلیلگران وقایع جنگ جهانی اول شرایط سنگین عهدنامه صلح ورسای را مورد انتقاد قرار می دهند و آن را به منزله استخوان لای زخم می دانند که احساسات ملی و هیجانات روانی انتقام‌جویی را در این ملت تقویت نمود و زمینه ظهور و به قدرت رسیدن حزب نازی را به وجود آورد و دولت جمهوری و طرفداران دموکراسی در آلمان را آماج حملات ناسیونالیست های افراطی قرار داد که شعار اصلی آنها اتهام خیانت جمهوری وایمار به کشور آلمان به دلیل امضای این قرارداد خفت‌بار و تحقیر آمیز بود.
هرمان تنبروگ مولف کتاب تاریخ آلمان می‌نویسد : «عهدنامه ورسای با روح طرح پیشنهادی ۱۴ ماده‌ی ویلسون رئیس جمهور آمریکا منافات داشت . این عهدنامه بیان نفرت و انتقام متفقین از آلمان بود و از این نظر سنگینی عهدنامه که حتی به وسیله قدرت‌های فاتح مورد انتقاد قرار گرفته بود قابل درک است . در این میان انتقاد در ایالات متحده چنان بالا گرفته بود که کنگره از امضای این عهدنامه خودداری کرد و در سال ۱۹۲۱ یک قرارداد صلح جدا با آلمان بست . عهدنامه ورسای فقط آلمان را تحت فشار قرار نداد بلکه از بسیاری جهات موجب بروز بحران هایی در اروپا شد.»


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

سرگرد فن شلایخر در سال ۱۹۱۹ در زمان فروپاشی ارتش آلمان ، به افق های دور در آینده نظر دارد و از تولد رایش جدید سخن می گوید . دست تقدیر سرنوشت او را طوری رقم زد که ۱۴ سال بعد در آخرین روزهای جمهوری آلمان به نخست وزیری رسید ؛ ولی دسیسه های او و امثال او کشور را در مسیری قرار داد که حزب نازی به رهبری هیتلر به قدرت رسید و شلایخر نیز در تصفیه خونین ۱۹۳۴ قربانی پیشوای رایش سوم گردید ؛ همان رایشی که تولد آن را ۱۵ سال قبل در ستاد فرماندهی ارتش و افسران وعده داده بود.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

0