اینجا کتابا رو مزمزه کن!
اینجا کتابا رو مزمزه کن!

Author: علی

جزء از کل – استیو تولتز

باورم نمیشد مردم به خاطر پولدار بودن از او متنفر باشند ، چون فهمیده بودم مردم کِرم پولدار شدن دارند ، وگرنه بلیت لاتاری نمی خریدند و برنامه ی سریع پولدار شدن نمی ریختند و روی اسب ها شرط نمی

ادامه نوشته

جزء از کل – استیو تولتز

وقتی مردم فکر می کنند چند روز بیشتر به پایان عمرت نمانده با تو مهربان می شوند . فقط موقعی که در زندگی پیشرفت می کنی به تو چنگ و دندان نشان می دهند . این بریده کتاب از رمان

ادامه نوشته

بی ابد – سارا هالند

یادم می افتد که در این دنیا ، مردم برای خوش گذرانی می آیند ، نه برای کم کردن جای نیش سخت زندگیشان . این بریده کتاب از رمان «بی ابد» اثر سارا هالند گلچین شده است . +2

ادامه نوشته