۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

هیتلر پنج روز بعد از به دست گرفتن رهبری حزب ، سازمان ورزش و ژیمناستیک را بنیان نهاد و اعضای آنرا که اغلب از جوانان ناسیونالیست پرشور بودند مامور حفظ نظم در داخل و اطراف اجتماعات حزبی نمود. این نخستین پایه و اساس گروه شبه نظامی پیراهن قهوه ای ها یا گروه ضربت است که به اختصار SA خوانده می شدند ؛ و نخستین درگیری این گروه با مارکسیست ها در چهارم نوامبر ۱۹۲۱ اتفاق افتاد که آنها مانع از به هم خوردن میتینگ و سخنرانی هیتلر شدند و مخالفان را از محل سخنرانی و اجتماع حزبی بیرون راندند . همان شب هیتلر افراد گروه انتظامات را که در راس آن یک افسر جوان هوانورد به نام رودولف هس قرار داشت گرد آورد و شجاعت و شهامت آنها را ستود و بعد اعلام کرد که سازمان ورزش و ژیمناستیک از این پس به نام گروه ضربت نامیده خواهد شد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم . هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم . با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمنا اجازه نمی‌دهم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر دهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وضع هنرمند شبیه وضعی است که انقلابیون در طول تاریخ بدان دچار بودند . انقلابی موفق زمامدار می‌شود ، و انقلابی ناکامیاب در زمره مجرمین در می آید.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
ادبیات غیر فارسی

مسخ – کافکا

صاحبکار در پاسخ حرفهای مادر گفت: «بله خانم محترم! به نظر من هم علتی به جز این نمی تواند داشته باشد. امیدوارم حالش وخیم نباشد یا اتفاقی ناگوار برای او نیافتاده باشد. البته لازم است خدمت شما عرض کنم که ما تاجرها، خوشبختانه یا متاسفانه مجبوریم به سبب موقعیت کاری، ناخوش احوالی های جزئی خود را نادیده بگیریم و بیشتر از سلامتی باید به فکر سود و زیان کارمان باشیم.


(این سطور توسط کرم کتاب از داستان کوتاه «مسخ» اثر کافکا گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

پیش از آنکه دیری از آغاز تعلیم و تربیت کودک بگذرد ، احساساتی می آموزد که به هیچ وجه از آن وی نیستند . به او یاد می دهند که مردم را دوست بدارد و بدون اینکه قوای نقاد خویش را به کار برد دوستی نماید و لبخند زند . آنچه هم تعلیم و تربیت ناتمام گذارده معمولاً فشار اجتماع در مراحل بعدی زندگانی به انجام می رساند . اگر لبخند نزنید می گویند شخصیتتان خوشایند نیست ، اگر می‌خواهید فردی از خدمتتان – چه به عنوان یک دختر پیشخدمت چه یک فروشنده یا پزشک – عاید گردد ، باید شخصیت خوشایند داشته باشید . تنها کسانی از این قاعده معافند که یا در قعر سلسله مراتب اجتماعی با عرق جبین نان می‌خورند یا در صدر آنند و به چنین گشاده رویی نیاز ندارند.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 برای هیتلر و تقریباً همه آلمانی ها شکست نظامی آلمان فاجعه ای مهیب و عظیم بود . هیتلر و همفکران او معتقد بودند که ارتش آلمان در میدان جنگ  شکست نخورده ، بلکه خائنان داخلی از پشت به او خنجر زده اند.
بدین سان هیتلر و بسیاری از مردم آلمان رفته رفته به افسانه خنجر زدن از پشت عقیده‌ی تعصب آمیز یافتند ؛ عقیده ای که بیش از هر چیز دیگر پایه‌های جمهوری وایمار را فرو خورد و راه را برای پیروزی نهایی هیتلر هموار ساخت.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وقتی می‌گوییم فکری بدیع یا اصیل است منظور آن نیست که قبلا به ذهن هیچ کس نرسیده باشد ، بلکه می‌خواهیم برسانیم که اندیشه از خود فرد سرچشمه گرفته و نتیجه فعالیت ذهنی خود اوست و به وی تعلق دارد.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن بر می آید اما فقط یک استادکار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار گیرد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

حق بیان افکار فقط در صورتی دارای معناست که بتوانیم افکاری هم برای بیان از خود داشته باشیم.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
۵ قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

ویلیام شایرر می نویسد : «هیتلر جوان با آنکه از شرکت عملی در فعالیت‌های حزبی اتریش دوری می جست ، لیکن همان هنگام به تمرین سخنوری می پرداخت . او برای ساکنان نوانخانه ها و مراکز خیریه های وین نطق می کرد . قدرت بیان او رفته رفته به استعداد او بدل شد ؛ استعدادی که در فاصله دو جنگ جهانی ، بیش از دیگر استعداد های او نیرو گرفت و به پیروزی حیرت انگیز وی یاری بسیار نمود . او به هنگام سخن گفتن تن صدایش را بلند و بلندتر می کرد و دستهای خود را متناسب با جملات تکان می‌داد و بر روی میز خطابه می کوبید و از نظر روانی شنوندگان را به هیجان و ابراز احساسات وادار می ساخت . خیلی ها پس از یکی دو بار  شنیدن سخنرانی های هیتلر با فریادهای «هایل هیتلر» به صورت رهرو جان نثار جان او در می آمدند .
هیتلر به نفوذ عقاید خود از طریق نوشته اعتقاد چندانی نداشت و نطق های پرشور را موثرتر می‌دانست و به نحو خستگی ناپذیری با فعالیت شخصی خود به اشاعه ایده‌های کتاب «نبرد من» می‌پرداخت و مضامین آن را در نطق هایش پیوسته مطرح می‌کرد و بسط می داد . او شنیده بود که مارکسیست ها این روش را در مورد متون مارکسیستی به کار بسته اند.
هیتلر از طریق سخن پردازی های خود به جاه و مقام دست یافت . او برخلاف دیگر رهبران انقلابی یک ماجراجوی سیاسی منزوی بدون هیچ مکتب فکری سیاسی مهمی بود .


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0