تاریخ فلسفه ؛ یونان و روم – فردریک چارلز کاپلستون

دریافتن این نکته اهمیت دارد که فیثاغوریان صرفاً جمعی از شاگردان فیثاغورث ، کم یا بیش مستقل و جدا از یکدیگر نبودند ؛ آنان اعضای جمعیت یا انجمنی دینی بودند که فیثاغورس ، اهل ساموس ، در کروتون در جنوب ایتالیا در نیمه دوم قرن ششم ق.م. بنیاد نهاد . خود فیثاغورث یک ایونی بود و نخستین اعضای آن نحله به زبان ایونی سخن می‌گفتند . اصول و منشاء جمعیت فیثاغوریان ، مانند حیات مؤسس آن پوشیده در تاریکی و ابهام است . یامبلیخوس در کتابی که درباره زندگی فیثاغورس نوشته است وی را «پیشوا و پدر فلسفه الهی» می‌نامد .


این بریده کتاب از «تاریخ فلسفه ؛ جلد اول : یونان و روم» اثر فردریک چارلز کاپلستون ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی گلچین شده .

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *