داستان و رمان خارجی

دختری که رهایش کردی – جوجو مویز

من معتقدم زیبایی تو نگاه آدما پنهون شده . وقتی شوهرم بهم میگه من زیبا هستم باورم میشه که زن زیبایی هستم ، چون شوهرم نگاه زیبایی داره .


این بریده کتاب از رمان «دختری که رهایش کردی» اثر جوجو مویز گلچین شده است .

0
داستان و رمان

سال بلوا – عباس معروفی

پدر میگفت که هر جنگی به خاطر صلح در می‌گیرد ، و هر صلحی مقدمه ای است برای جنگ . چه کسی جلوی جنگ‌ها را میگیرد ؟ چه کسی مانع از آدم کشی می شود ؟ چه کسی صلح می آورد ؟ آن آدمی که از هیچ چیز نمیترسد و شمشیر ها را کج میکند و تفنگ‌ها را از کار می‌اندازد کیست ؟ مادر می‌گفت : «امام زمان ، اما اگر بیاید.»


این بریده کتاب از رمان «سال بلوا» اثر عباس معروفی گلچین شده است .

0