داستان و رمان خارجی

دختری با پرتقال – یوستین گردر

برای ما انسان ها از دست دادن چیزی که برایمان عزیز است بدتر از این است که هرگز آن را نمی داشتیم .


این بریده کتاب از رمان «دختری با پرتقال» اثر یوستین گردر ترجمه امید اقتداری گلچین شده است .

1+
داستان و رمان

سال بلوا – عباس معروفی

مگر آدم های نخستین چه می کرده اند که گناهشان را میشوریم و بهشان می‌گوییم وحشی؟ آدم ها از ترس وحشی می‌شوند ، از ترس به قدرت رو می‌آورند که چرخ آدم‌های دیگر را از کار بیندازد ، وگرنه این همه زمین و زراعت و دام و پرنده و نان و آب هست ، به قدر همه هم هست ، اما چرا به حق خودشان قانع نیستند ؟ چرا هیچ چیز از تاریخ نمی‌دانند ؟


این بریده کتاب از رمان «سال بلوا» اثر عباس معروفی گلچین شده است .

1+