اینجا کتابا رو مزمزه کن!
اینجا کتابا رو مزمزه کن!

Day: 22 تیر 1397

بیشعوری – خاویر کرمنت

 بیشعورها همیشه وجود داشتند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند . تمام آنچه درباره تاریخ بیشعوری باید دانست همین است. (این بریده کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت ترجمه محمود فرجامی گلچین شده است) 0

ادامه نوشته