پیدایش فاشیسم

 کتاب «شالوده های قرن نوزدهم» چمبرلین را به منزله انجیل نازیها نامیده اند و او به شالوده گذار معنوی رایش سوم نیز معروف بود.
چمبرلین والاترین نژاد را ، در قالب «توتن ها» توصیف کرد که آشکارا به معنای  اقوام ژرمن بود . وی تمامی پیشرفت فرهنگ بشری را به شیوه زندگی ژرمنی نسبت داد در حالی که یهودیان را به لحاظ جسمی، روحی و اخلاقی منحط توصیف نمود. چمبرلین تاریخ را به عنوان رویارویی توتن ها و یهودیان عرضه کرد و بدین سان زمینه را برای تئوری نژادی نازی ها که یهودیان را به مثابه یک سپر بلای عمومی برای تمامی بدبختی های آلمان قلمداد می‌کردند ، فراهم کرد. نازی ها یهودیان را مسئول شکست آلمان در سال ۱۹۱۸ می دانستند و آنان را مسبب تحقیر آلمان در کنفرانس صلح ورسای قلمداد کردند. به نظر نازی ها یهودیان  در پشت سر قدرت مالی بانک ها و موسسات بزرگ اقتصادی قرار داشتند که طبقه متوسط فقیر را به بردگی کشانده بود ، و نیز محرک جنبش های کارگری و کمونیستی بودند . هیتلر عقیده داشت که یهودیان مسئولیت یک توطئه بین المللی کاپیتالیستی و کمونیستی را برعهده دارند ، و هدف اولیه این توطئه همانا تضعیف و فروپاشی ملت آلمان است . وی بخش هایی از کتاب خود را به موضوع توسعه و همکاری مارکسیست ها و یهودی ها علیه آلمان و تمدن بشری اختصاص داده است.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *