داستان و رمان خارجی

مسخ – کافکا

 گرگور نمی‌توانست به طور مستقیم از چیزی باخبر شود، اما هر از گاهی از بیرون اتاق صداهایی به گوش او می رسید. هر وقت صدایی به گوش او می رسید، بلافاصله خود را به در را به در اتاق نزدیک میکرد و گوش خود را به در می چسباند تا بتواند واضح‌تر صداهای بیرون اتاق را بشنود. برای مثال در طی دو روز نخست فقط موضوع صحبت اطرافیانش درباره چاره اندیشی برای وضعیت فعلی گرگور بود. بیشتر وقت ها فقط سر میز غذا با هم گفتگو می کردند. از طرف دیگر گرگور به این موضوع پی برده بود که هیچگاه همگی با هم از خانه بیرون نمی رفتند و گرگور را تنها نمی گذاشتند و همچنین هیچ یک از آنها به تنهایی در خانه نمی ماند. همیشه حداقل دو نفر در خانه حضور داشتند. هم می ترسیدند گرگور را تنها بگذارند و هم می‌ترسیدند که به تنهایی در خانه بمانند. معلوم نشد که چه اتفاقی افتاد، اما همان روز اول دخترک خدمتکار تصمیم گرفت که برای همیشه از آن خانه برود و با التماس از مادر گرگور خواست که با تقاضای او موافقت کند. چند دقیقه بعد هم با موافقت مادر، از شدت خوشحالی زد زیر گریه، چمدانش را بست خداحافظی کرد و رفت . بدون اینکه کسی از او خواسته باشد قسم خورد که این اتفاق را برای هیچکس تعریف نخواهد کرد.


(این سطور توسط کرم کتاب از داستان کوتاه «مسخ» اثر کافکا گلچین شده است)

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

فاشیسم یا فاشیزم از لفظ ایتالیایی Fascio به معنی «دسته و مجموعه» گرفته شده است . ریشه لاتینی آن Fascis به معنی «دسته ای از چوب های به هم بسته شده» میباشد و اصطلاحاً به «تبری که دور دسته آن میله هایی در امتداد دسته می بستند» گفته شده که یکی از نمادهای حکومتی در رم باستان بود و بعد نماد حزب فاشیست ایتالیا شد. در قرن نوزدهم واژه Fascio را در ایتالیا در مورد گروه های انقلابی به کار می بردند و در سال ۱۹۱۹ موسولینی گروه «مبارزان فاشیسم» را در میلان ایتالیا سازماندهی نمود که در آغاز چپگرا بودند.  موسولینی تا سال ۱۹۱۴ یکی از اعضای فعال حزب سوسیالیست به شمار می‌رفت و سردبیر روزنامه سوسیالیستی آوانتو بود. وی در مقابل سوسیالیست های اصلاح طلب و صلح جو از عمل مستقیم و سندیکالیسم انقلابی حمایت می کرد و از همین رو از حزب اخراج شد . در طی سالهای جنگ جهانی اول ضدیت او با سوسیالیسم شدت گرفت و به جای آن از ناسیونالیسم افراطی و تهاجمی حمایت کرد . «فاشیسم به مفهوم دقیق کلمه به جنبش موسولینی در ایتالیا اطلاق می شود که در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵ قدرت سیاسی را در دست داشت. حتی برخی از نویسندگان توصیف نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا را به رغم شباهت های بسیار اساسی میان آنها و فاشیسم ایتالیا به عنوان رژیم‌های فاشیستی روا نمی دانند .»
نازیسم برگرفته از کلمه نازی و علامت اختصاری «حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان» میباشد که در سال ۱۹۲۰ در مونیخ تاسیس شد و بعدها حزب نازی نامیده شد . دکترین و اصول نظری این حزب آمیخته ای از فاشیسم ایتالیا ، عقاید ناسیونالیستی قدیم آلمان و نظریه های نژادی و سنت میلیتاریسم پروسی بود . برنامه این نهضت ایجاد یک آلمان مقتدر میلیتاریست بود که مرزهای خود را گسترش دهد و ملل آلمانی‌زبان را متحد نماید. روش حکومتی آن خشن ترین نوع دیکتاتوری و توتالیتاریسم و استفاده شدید از تبلیغات و اعمال زور بود.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

باید در حفظ موفقیت هایی که نصیب دموکراسی نوین شده از دل و جان کوشید . اصل انتخاب حکومت ، یعنی حکومتی که منتخب مردم و مسئول در برابر آنهاست ، یا حقوقی که به وسیله قانون حقوق (Bill Of Rights)  تضمین شده ، هیچ‌یک از دست دادنی نیست . گذشته از این اصول جدیدتر دموکراسی نیز باید غیرقابل مصالحه دانسته شوند و با اعتقاد بدان‌ها بپذیریم که جامعه مسئول تمام افراد خویش است ، و نباید گذاشت هیچ یک از افراد بشر گرسنگی بکشد ، یا با ارعاب و تخویف وادار به تسلیم شود ، یا از ترس بیکاری و گرسنگی از عزت نفس خویش بگذرد .


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
روانشناسی

گریز از آزادی

بزرگترین عنصر تشکیل دهنده ی خودانگیختگی عشق است ، اما نه عشقی که حاصلش مستحیل شدن در دیگری یا تملک اوست ، بلکه عشق به معنی اثبات دیگران ، به معنی یکی شدن فرد با دیگران بدان اساس که نفس منفرد نیز برجای بماند و حفظ شود . کیفیت پویای عشق در همین تضاد است که از نیاز به غلبه بر جدایی برمی خیزد و به وحدت منتهی می‌شود ، ولی با این حال فردیت شخص را از میان نمی برد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

هیتلر پنج روز بعد از به دست گرفتن رهبری حزب ، سازمان ورزش و ژیمناستیک را بنیان نهاد و اعضای آنرا که اغلب از جوانان ناسیونالیست پرشور بودند مامور حفظ نظم در داخل و اطراف اجتماعات حزبی نمود. این نخستین پایه و اساس گروه شبه نظامی پیراهن قهوه ای ها یا گروه ضربت است که به اختصار SA خوانده می شدند ؛ و نخستین درگیری این گروه با مارکسیست ها در چهارم نوامبر ۱۹۲۱ اتفاق افتاد که آنها مانع از به هم خوردن میتینگ و سخنرانی هیتلر شدند و مخالفان را از محل سخنرانی و اجتماع حزبی بیرون راندند . همان شب هیتلر افراد گروه انتظامات را که در راس آن یک افسر جوان هوانورد به نام رودولف هس قرار داشت گرد آورد و شجاعت و شهامت آنها را ستود و بعد اعلام کرد که سازمان ورزش و ژیمناستیک از این پس به نام گروه ضربت نامیده خواهد شد.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

بیشعوری – خاویر کرمنت

هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم . هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم . با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمنا اجازه نمی‌دهم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر دهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

وضع هنرمند شبیه وضعی است که انقلابیون در طول تاریخ بدان دچار بودند . انقلابی موفق زمامدار می‌شود ، و انقلابی ناکامیاب در زمره مجرمین در می آید.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

مسخ – کافکا

صاحبکار در پاسخ حرفهای مادر گفت: «بله خانم محترم! به نظر من هم علتی به جز این نمی تواند داشته باشد. امیدوارم حالش وخیم نباشد یا اتفاقی ناگوار برای او نیافتاده باشد. البته لازم است خدمت شما عرض کنم که ما تاجرها، خوشبختانه یا متاسفانه مجبوریم به سبب موقعیت کاری، ناخوش احوالی های جزئی خود را نادیده بگیریم و بیشتر از سلامتی باید به فکر سود و زیان کارمان باشیم.


(این سطور توسط کرم کتاب از داستان کوتاه «مسخ» اثر کافکا گلچین شده است)

 

0
روانشناسی

گریز از آزادی

پیش از آنکه دیری از آغاز تعلیم و تربیت کودک بگذرد ، احساساتی می آموزد که به هیچ وجه از آن وی نیستند . به او یاد می دهند که مردم را دوست بدارد و بدون اینکه قوای نقاد خویش را به کار برد دوستی نماید و لبخند زند . آنچه هم تعلیم و تربیت ناتمام گذارده معمولاً فشار اجتماع در مراحل بعدی زندگانی به انجام می رساند . اگر لبخند نزنید می گویند شخصیتتان خوشایند نیست ، اگر می‌خواهید فردی از خدمتتان – چه به عنوان یک دختر پیشخدمت چه یک فروشنده یا پزشک – عاید گردد ، باید شخصیت خوشایند داشته باشید . تنها کسانی از این قاعده معافند که یا در قعر سلسله مراتب اجتماعی با عرق جبین نان می‌خورند یا در صدر آنند و به چنین گشاده رویی نیاز ندارند.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0
قرن بیستم

پیدایش فاشیسم

 برای هیتلر و تقریباً همه آلمانی ها شکست نظامی آلمان فاجعه ای مهیب و عظیم بود . هیتلر و همفکران او معتقد بودند که ارتش آلمان در میدان جنگ  شکست نخورده ، بلکه خائنان داخلی از پشت به او خنجر زده اند.
بدین سان هیتلر و بسیاری از مردم آلمان رفته رفته به افسانه خنجر زدن از پشت عقیده‌ی تعصب آمیز یافتند ؛ عقیده ای که بیش از هر چیز دیگر پایه‌های جمهوری وایمار را فرو خورد و راه را برای پیروزی نهایی هیتلر هموار ساخت.


(این سطور توسط کرم کتاب از کتاب «ریشه های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان» اثر ناصر پویا گلچین شده است)

 

0