روانشناسی

گریز از آزادی

برای گریز از آزادی دو راه اصلی در اجتماع وجود دارد : در ممالک فاشیست تسلیم به یک پیشوا و در دموکراسی خودمان وسواس برای همرنگ شدن با دیگران.


(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «گریز از آزادی» اثر اریک فروم گلچین شده است)

0