داستان و رمان خارجی

ملت عشق

بیبارز : فقط یک راه برای بقا وجود دارد ، از بدترین دشمن خود زرنگ تر و قوی تر بودن .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

وقتی پای اصول دین به میان می آید مسیحیان معمولی و مسلمانان معمولی با هم وجه اشتراک بیشتری دارند تا با عالمان خودشان .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

زبان بیش از آن که حقیقت را آشکار کند آن را پنهان می کند و در نتیجه انسان ها مدام حرف های یکدیگر را نمی فهمند و درباره ی هم بد قضاوت می کنند . در دنیایی که با —- غلط احاطه شده ، تعصب نسبت به هر موضوعی بی فایده است زیرا ممکن است حتی قوی ترین اعتقادات و باورهای ما هم حاصل یک بدفهمی ساده باشند .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

معنویت یک سُس دیگر برای همان غذای مانده نیست ، معنویت چیزی نیست که بتوانیم بدون ایجاد تغییرات اساسی در زندگی مان ، آن را به زندگی اضافه کنیم .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

این عقیده که ما می توانیم از طریق انتخاب ها و تصمیم های منطقی جریان حوادث زندگی مان را کنترل کنیم ، به اندازه تلاش ماهی برای کنترل اقیانوسی که در آن زندگی می کند بی معنی و بیهوده است .

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

قانون ۲۰ : مساله ای نیست ،‌ نگران این موضوع نباش که جاده و مسیر تو را به کجا خواهد برد . در عوض روی روی اولین قدم متمرکز شو . اولین قدم، سخت ترین قسمت مسیر و همان چیزی است که بر عهده ی تو است . هنگامی که آن قدم را برداشتی بگذار هر چیز روال طبیعی خود را طی کند و تمام چیزهای دیگر در پی خواهند آمد . خود را به دست جریان حوادث نسپار ،‌ خود جریان باش .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

گذشته همچون گردابی است ، اگر به آن اجازه دهی بر لحظه اکنونت حاکم شود تو را به درون خود خواهد کشید . زمان فقط یک توهم است . چیزی که به آن نیاز داری زندگی در همین لحظه اکنون است، تنها چیزی که اهمیت و ارزش دارد همین است .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

وقتی خودت را لایق احترام نمی دانی چطور می توانی دیگران را بابت اهانت و بی احترامی به خودت سرزنش کنی ؟

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0
داستان و رمان خارجی

ملت عشق

قانون ۱۹ : اگر می خواهی طرز رفتار دیگران را با خودت تغییر دهی باید اول طرز رفتارت را با خودت تغییر دهی . امکان ندارد که بتوانی عزیز و دوست داشته شوی مگر آن که یاد بگیری خودت را کامل و خالصانه دوست بداری .

 

 

(این سطور توسط تیم کرم کتاب از کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک گلچین شده است)

0