ده سفرنامه

کریم خان یکی از سرداران مورد توجه نادرشاه بود و هنگام مرگش در شیراز و استان های جنوبی اقامت داشت. پس از یک کشمکش و جنگ و ستیز با رقیبانش سرانجام فرمانروایی کشور ایران را به خود اختصاص داد.
کریم خان به عنوان نایب السلطنه در حدود سی سال قدرت را در دست داشت و تحت عنوان «وکیل» یا نایب السلطنه بر ایران فرمانروایی می کرد و هیچ گاه عنوان شاهی را قبول نکرد و شیراز را مقر حکمرانی خود قرار داد و کمک های شایان و بی دریغی از مردم شیراز و اهالی جنوب دریافت داشت و سرانجام در سال ۱۷۹۹ در میان اندوه و تاثر عمومی در حالی که به او به دیده ی افتخار ایران نگاه می کردند درگذشت.

 

(این سطور از کتاب «ده سفرنامه» ترجمه مهراب امیری گلچین شده است)

+1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *