و همچنانکه گفتم که مجامعت (هم بستر شدن ، سکس) بسیار کردن زیان دارد ، ناکردن نیز زیان دارد ، پس هر چه کنی باید به اشتها (میل و رغبت) کنی و به تکلف (بی میلی) نکنی تا زیان کمتر دارد . اما به اشتها و بی اشتها بپرهیز در گرمای گرم و سرمای سرد که در این دو فصل مجامعت زیان کار تر باشد ، خاصه (به ویژه) پیران را .


(این سطور از کتاب قابوسنامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر گلچین شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *