نثر فارسی

قابوسنامه – باب ششم (اندر فروتنی و افزونی هنر)

آموختن را وقت پیدا مکن چه هر وقت و هر حال که باشد،  باید که یک ساعت از تو نگذرد که دانشی نیاموزی.  و اگر در آن وقت دانایی حاضر نباشد،  از نادانی توان آموخت،  از آن که به هر هنگام که به چشم دل در نادان نگری و بصارت عقل بر وی گماری،  آنچه تو را از وی ناپسندیده آید،  بدانی که آن نباید کرد،  چنانکه اسکندر گفت: من منفعت نه از دوستان یافتم بلکه بیشتر از دشمنان یافتم،  از آنچه اگر در من فعل زشت باشد دوستان بر موجب شفقت بپوشانند تا من ندانم،  و دشمن بر موجب دشمنی که دارد بگوید و مرا معلوم شود،  آن فعل بد را از خود دور کنم،  پس آن نفع از دشمن یافته باشم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *