سلام

کتاب برای هر کسی شاید در چهره ای متفاوت ظاهر بشه ، برای کسی مانند یک دوست ، برای دیگری غریبه ای که هیچوقت نشناخته و دیگری شاید رهگذری که در جایی از زندگیش بهش برخورد کرده .
دیگرانی شاید از کتاب همدمی ساختن برای لحظه های بیکاری و شاید عده ای نیز کتاب رو (البته قبیله ای خاص از اون رو) برای هدفی خاص دوست دارند مانند دلبستگی های حرفه ای مهندسین – و نه البته همشون – به کتاب های مرتبط با حرفه‌شون و دیگرانی از این قسم .
برای من اما داستان جور دیگه ای هست . همیشه کتاب رو طور دیگه ای دوست داشته م ، همیشه برام پر از شگفتی بوده و اگر وقتی یافته م اون رو با کتاب بوده ام ، عادت که نه بلکه عشق کتابخونی از روزهای اول دبستان که تازه خوندن کلمات رو آموختم در دلم شکفت و خوب به خاطر دارم چقدر از خوندن یک سطر در اون روزها لذت می بردم و به وجد می اومدم.
بزرگترین شگفتی زندگی من می دونید چیه؟ این که هنوز هم از به پایان بردن یک سطر به اندازه ی همون روزهای اول دبستان لذت می برم به وجد میام ؛ و چه لذتی بالاتر از این ؟
نی .

۱۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۶